Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING BLIJDESTEIJN MODE

Gegevensbescherming en privacy zijn onderwerpen die we bij Blijdesteijn Mode serieus nemen. We bewaren en bewaken deze persoonsgegevens zorgvuldig en streven naar de grootst mogelijke transparantie over wat wij doen met persoonsgegevens en waarom wij dit doen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679). Het privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 29 novembr 2021.

1.Wie is er verantwoordelijk voor je gegevens?
2.Welke persoonsgegevens worden er verzameld en met welk doel?
3.Bescherming en locatie van jouw persoonsgegevens
4.Met wie delen wij jouw gegevens?
5.Websites van derden
6. Jouw Rechten


1. Wie is er verantwoordelijk voor je gegevens?
De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is: Blijdesteijn Mode B.V. (hierna: “Blijdesteijn Mode”), Voorstad 24, 4001 LT, Tiel, KvK-nummer: 51464349. Dit is tevens het bezoekadres van onze winkel. 


Je kunt ons ook bereiken via e-mail: klantenservice@blijdesteijn.nl of bel met onze klantenservice +31 (0)344 614 544. Vragen over ons privacy statement of privacy in het algemeen kun je richten aan info@blijdesteijn.nl of per post: Postbus 191, 4000 AD Tiel ter attentie van Klantenservice.


2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en met welk doel?


2.1 Nieuwsbrief
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen voor de verzending van je nieuwsbrief?
•Voor- en achternaam
•E-mailadres
•Toestemming e-marketing
We sturen regelmatig digitale nieuwsbrieven. Via link-tracking wordt gemonitord of je vanuit de nieuwsbrief doorklikt naar de website.
Doel: Nieuwsbrieven zijn voor ons een marketinginstrument om jou te informeren over lopende acties, nieuwe collecties en andere nieuws.
Wettelijke grondslag: We sturen jou e-mailings omdat je hier toestemming voor hebt gegeven.
Bewaartermijn: De nieuwsbrief blijft verstuurd worden zolang er geen afmelding is ontvangen. Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Inactieve e-mailadressen worden na 3 jaar verwijderd.


2.2 Bezoek van de webwinkel (www.blijdesteijn.nl)
a) Online aankoop / aanmaken van account
Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarvoor?
•Voor- en achternaam
•Adres (straat, huisnummer, postcode, land)
•Telefoonnummer
•E-mailadres
• Wachtwoord (versleuteld)
•Geslacht
•Geboortedatum
•Aanmelding voor digitale nieuwsbrieven
Doel: Het Blijdesteijn Mode webshop-account geeft inzicht in je online bestelhistorie. Je kunt er terugvinden wat je bij ons hebt gekocht en wanneer. Deze gegevens gebruiken we voor het verlenen van garantie. Daarnaast kunnen we communicatie en aanbiedingen zo optimaal afstemmen op jouw voorkeuren en interesses. Je hebt zelf direct toegang tot deze instellingen en kunt deze ook zelf te allen tijde aanpassen.
Wettelijke grondslag: Dit account heb je zelf aangemaakt tijdens een online bezoek.
Bewaartermijn: Je gegevens worden bewaard zolang jouw account actief wordt gebruikt. Na 3 jaar van inactiviteit wordt het account opgeheven en de gegevens verwijderd. Wil je geen gebruik meer maken van deze service dan kun jouw gegevens laten verwijderen. Dit kan door contact op te nemen via klantenservice@blijdesteijn.nl of per post: Postbus 191, 4000 AD, Tiel ter attentie van Klantenservice. We zullen jouw persoonsgegevens direct verwijderen.

b) Bestellen als gast
Als je alleen iets wilt bestellen in onze webshop en geen Blijdesteijn webshop-account wilt aanmaken dan kun je bestellen als gast. In dat geval verwerken we enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om jouw bestelling te bevestigen en te bezorgen.
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen als ik als gast een bestelling plaats op de website?
•Voor- en achternaam
•Adres
•Contactgegevens
•Ordergegevens (bijvoorbeeld wijze van betalen, orderbedrag)
•Toestemming e-marketing
Doel: Faciliteren van betaling en verzending van de order.
Wettelijke grondslag: Overeenkomst
Bewaartermijn: Om eventuele serviceverzoeken goed te kunnen verwerken hanteren we een bewaartermijn van 3 jaar.

c) Online betalen
Welke persoonsgegevens worden verwerkt als ik een bestelling betaal op de website?
•Voor- en achternaam
•Contactgegevens (bijvoorbeeld emailadres)
•Geboortedatum
•Ordergegevens (bijvoorbeeld wijze van betalen, orderbedrag)
•IP-adres
Doel: Deze informatie is noodzakelijk om de betaling van je aankoop in de webshop goed af te handelen. Om de betaling te verwerken wordt de informatie gedeeld met derde partijen die deze dienst namens Blijdesteijn Mode aanbieden.
Wettelijke grondslag: Overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar

d) Cookies
Om onze website goed te laten functioneren plaatsen we functionele cookies en cookies die ervoor zorgen dat we gebruik en functies binnen onze website kunnen meten en optimaliseren. Alleen als je hiervoor toestemming geeft plaatsen we ook tracking / third party cookies. Uitgebreide informatie over cookies vind je in het cookie-statement. 

Welke persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een cookie bij gebruik van onze website?
•IP-adres
•Type browser, Besturingssysteem
•Surfgedrag
•Locatiegegevens
Doel: Deze informatie is nodig om je op elk apparaat en besturingssysteem een juiste weergave te bieden van de webwinkel en jouw voorkeuren te onthouden voor je volgende bezoek. 
Wettelijke grondslag: Toestemming (met uitzondering van functionele cookies). Deze keuze wordt getoond wanneer je de website bezoekt.
Bewaartermijn: Persoonsgegevens afkomstig uit cookies worden 50 maanden bewaard. Sommige informatie wordt geanonimiseerd en wordt daarna gebruikt voor interne analyse of statistieken.

2.3 Personal Shopping
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen als ik gebruik maak van personal shopping?
•Voor- en achternaam
•Contactgegevens
•Eventueel extra informatie die je zelf vrijwillig aan ons hebt verstrekt 
Doel: Met personal shopping proberen we jou, op jouw verzoek, een zo passend mogelijke outfit aan te meten. 
Wettelijke grondslag: Overeenkomst
Bewaartermijn: Jouw profiel wordt bewaard tot 3 jaar na het laatste contact. Wil je geen gebruik meer maken van de service en je gegevens verwijderen? Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@blijdesteijn.nl of per post: Postbus 191, 4000 AD Tiel ter attentie van Klantenservice. We zullen jouw persoonsgegevens direct verwijderen.


2.4 Bezoek aan de winkel
a) Wifi-netwerk in de winkel
In onze winkel bieden we je een gratis Wifi-verbinding. Om een verbinding tot stand te kunnen brengen zijn er gegevens die automatisch worden gedeeld tussen het netwerk en je telefoon, tablet of laptop.
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen bij het gebruik van het Wifi-netwerk in de winkel?
•MAC-adres
•Locatie en tijd
•Apparaat eigenschappen
Doel: Deze gegevens worden enkel verwerkt om de verbinding technisch tot stand te brengen.
Wettelijke grondslag: Door vrijwillig gebruik te maken van het Wifi-netwerk stemt u automatisch in met deze verwerking.
Bewaartermijn: Nadat de verbinding is beëindigd worden de gegevens maximaal 2 uur bewaard en daarna automatisch verwijderd.

b) Cameratoezicht
We maken gebruik van cameratoezicht in onze winkel. De camera’s zijn herkenbaar aanwezig.
Doel: Dit doen we ter bescherming van onze producten en de veiligheid van onze klanten en medewerkers.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard tenzij er een concrete rede is om deze te verlengen zoals de afhandeling van een incident.


2.5 Social media
Blijdesteijn Mode is actief op Facebook en Instagram. We monitoren de waardering van onze berichten op basis van het aantal gedeelde berichten en “likes”. Via deze kanalen monitoren we ook welke berichten en klachten er over Blijdesteijn Mode worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat we op basis van bestaande gegevens binnen Blijdesteijn Mode of via een reactie op het bericht proberen om contact met je te zoeken om onze service te optimaliseren.
Ondergenoemde persoonsgegevens worden enkel reactief verwerkt als daar aanleiding voor is.
•Openbaar profiel
•Geplaatste berichten
• Welke acties je uitvoert op advertenties en gesponsorde inhoud
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Deze informatie wordt 3 jaar bewaard totdat de klacht is afgewikkeld.


2.6 Klantenservice
De klantenservice van Blijdesteijn Mode probeert je zo snel en goed mogelijk antwoord te geven op jouw vraag of klacht. Om hieraan te kunnen voldoen worden er gegevens gevraagd en ingezien. De medewerkers van de klantenservice behandelen jouw klacht of vraag altijd discreet en gaan ook zodanig met jouw gegevens om.
Welke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door onze klantenservice bij het behandelen van je vraag of klacht?
•Voor- en achternaam
•Contactgegevens
•Demografische gegevens (zoals geslacht en woonplaats)
•Voorkeuren bijvoorbeeld in relatie tot merken, producten en stijlen
•Bestelhistorie
•Als je een Blijdesteijn - webshop account hebt kunnen we ook gebruik maken van deze informatie.
•Eventueel extra informatie die je zelf vrijwillig aan ons hebt vertrekt om je vraag of klacht toe te lichten.
Doel: De persoonsgegevens worden gebruikt en geraadpleegd om jouw klacht of verzoek te behandelen.
Wettelijke grondslag: Overeenkomst
Bewaartermijn: Deze informatie wordt bewaard tot 3 jaar nadat de klacht is afgewikkeld.


3. Bescherming en locatie van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op eigen, lokale servers en externe servers in Nederland.
Deze worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn beschermd tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en zijn er versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Websites en webshop zijn beveiligd door middel van SSL.


Onze klantgegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen en de informatie is alleen beschikbaar voor de personen die op basis van zijn of haar functieprofiel toegang nodig hebben tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan.

Met de partijen die we nodig hebben voor onze diensten en de levering van onze producten hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals in dit privacy statement is vermeld.


4. Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor een goede dienstverlening delen we persoonsgegevens met partijen waar wij van afhankelijk zijn voor onze dienstverlening. Denk aan partners voor betaling, bezorging, orderverwerking en drukwerk partners. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken namens Blijdesteijn Mode tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van jouw gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Er kunnen ook wettelijke verplichtingen zijn waarbij we persoonsgegevens moeten delen. Ook als er sprake is van bijvoorbeeld vermoede van fraude of wanneer vitale belangen van personen in het gedrang komen zullen jouw gegevens zonder toestemming gedeeld worden met instanties die bevoegd zijn om deze persoonsgegevens te verwerken.


5. Websites van derden
Onze website kan linken naar websites van derde partijen. We hebben geen zeggenschap over de inhoud en/of beheer van deze websites. Op deze sites is een andere privacy statement van toepassing. Het privacy statement van Van Tilburg is dus alleen van toepassing op de gegevens die door Van Tilburg zijn verkregen.


6. Jouw Rechten
6.1 Inzage, gegevens overdragen of bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens
Uiteraard heb je zelf controle over je persoonsgegevens. Wil je inzage in de persoonsgegevens die wij van jou bewaren en een kopie ontvangen of wil je jouw gegevens overdragen aan een derde? Stuur een mail met je verzoek naar klantenservice@blijdesteijn.nl. Of laat het ons weten per post: Postbus 191, 4000AD Tiel ter attentie van Klantenservice. Op deze manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden.

Omdat we zeker willen weten dat we met de juiste persoon communiceren kan het zijn dat we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Zorg bij jouw verzoek ook dat we contact met je kunnen opnemen voor vragen of bevestiging van het verzoek. Het verzoek wordt zo snel mogelijk beantwoord.


6.2 Gegevens wijzigen
Wil je je gegevens wijzigen of de verwerking van je persoonsgegevens beperken? Stuur een mail met je verzoek naar klantenservice@blijdesteijn.nl. Of laat het ons weten per post: Postbus 191, 4000 AD Tiel ter attentie van de Klantenservice. Op deze manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden.
Het verzoek wordt zo snel mogelijk verwerkt.


6.3 Klachten
Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw vraag of verzoek aangaande privacy dan heb je het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl